tel./fax 0-61 661 00 57
tel. kom. 668 643 776

„L’Execution, c’est moi” Luis XIV

Koszty postępowania i zaliczki

34,48 zł
35,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
63,84 zł
20,00 zł
60,00 zł
00,00 zł
60,00 zł
10,47 zł
66,06 zł
0,00
0,00

Łączny koszt:

0

Pozostałe koszty

Zapytania o rachunki bankowe dłużnika do systemu OGNIVO – dodatkowa opłata – około 0,25zł + vat za każde zapytanie do konkretnego banku – lista banków, które przystąpiły do systemu w linku na dole strony;

Czynności wraz z pomocą ślusarską – ok. 100zł netto za każdy zamek/kłódkę

Opłata za dokonanie zabezpieczenia – wartość roszczenia x 2% (nie mniej niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 232zł i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia – …..zł)

Opróżnienie lokalu z rzeczy i osób – opłata za każdą izbę x …..,zł

Koszty ww. czynności poniesione przez wierzyciela, na zasadzie art. 770 kpc, obciążają ostatecznie dłużnika.