OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO nr KW PO1O/00023489/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO nr KW PO1O/00023489/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Mieszko Cieślik Kancelaria
Komornicza w Obornikach, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
25 lipca 2014r. o godz. 12.15 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach VII Zamiejscowy
Wydział Cywilny z siedzibą w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47, w sali nr 3, odbędzie się:
pierwsza licytacja
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Jaraczu, dla której to
nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00023489/1.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Prawo użytkownia wieczystego oraz prawo własności
budynków posiada M.P.T. Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Spółdzielcza 7.
Suma oszacowania wynosi 1.054.165,21 zł (w tym podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 790.623,91 zł (w tym podatek VAT) .
Nieruchomość o pow. 38,3673 ha składa się z 37 działek:
działki: 387/7 i 395/6 – drogi,
387/8, 387/9, 387/10, 387/12, 387/13, 387/14, 387/16, 387/17,
387/18, 387/19, 387/20, 387/21, 387/23, 387/24, 387/25, 387/26,
387/27, 387/28, 387/29, 387/35, 391, 393, 394, 395/8 – lasy,
387/33 – grunty pod stawami,
387/36 i 404/3 – inne tereny zabudowane,
387/38 – grunty pod wodami powierzchniowymi, płynącymi,
395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5 – grunty orne,
404/5 i 404/7 – łąki trwałe;
Większą część powierzchni nieruchomości stanowią grunty leśne z drzewostanami sosnowymi, z niewielką
domieszką brzozy, świerku, daglezji, akacji i olchy. W zachodniej części nieruchomości znajduje się
zbiornik wodny, przez który przepływa rzeka Flinta (dopływ Wełny). Na terenie nieruchomości
posadowione są trzy budynki: budynek mieszkalny (hotelowy), budynek gospodarczo-socjalny i
pawilon stołówki. Przed pawilonem stołówki znajduje się plac utwardzony płytami drogowymi
Stawką 23% opodatkowane są działki: 395/1, 395/6, 387/35, 391, 393, 394, 395/8, 404/5 i 404/7
(suma wywołania wraz z podatkiem VAT: 610.074,16 zł).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 105.416,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych
57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *