tel./fax 0-61 661 00 57
tel. kom. 668 643 776

„L’Execution, c’est moi” Luis XIV

Informacje dla dłużników

Dłużniku!
Twoim podstawowym obowiązkiem jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika. Spełnienie świadczenia bez zbędnej zwłoki działa na Twoją korzyść, gdyż nie obciążą Cię dodatkowe koszty prowadzonej egzekucji.

Wpłat dokonuj na rachunek bankowy:
Bank Gospodarki Żywnościowej
57 2030 0045 1110 0000 0217 6050